FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

26 de juny 2021 - 9h / 4 de juliol 2021 - 18h

Vallès

Preu 25€ prova d'accés i de 75€ a 80€ per bloc

L’Àrea de Formació i ECAM convoca un curs de Monitor de Marxa Nòrdica durant el mes de juliol.

El curs federatiu de Monitor de Marxa Nòrdica constarà de 2 blocs i un període de pràctiques.

El bloc comú, serà de muntanya, constarà de 32h de formació presencial i semi presencial i un període de pràctiques de 45h. Amb aquesta formació es pretén que el soci conegui les principals nocions per moure’s per la muntanya de manera segura.

El bloc específic, serà de Marxa Nòrdica i constarà de 24h de formació presencial i semi presencial i un període de pràctiques de 45h . Amb aquesta formació es pretén que el soci federat conegui els principals continguts de la Marxa Nòrdica. Per accedir aquest bloc els aspirants hauran de realitzar una prova d’accés.

Requisits d’accés:
· Tenir el carnet federatiu de la FEEC del 2021.
· Haver superat les proves d’accés al curs.(només per la part de Marxa Nòrdica)

Calendari del curs:
· Bloc Comú de Muntanya: 22 i 23 i de maig i 12 i 19 de juny de 2021.
· Bloc Específic de Marxa Nòrdica: 2, 3 i 4 de juliol de 2021.

Prova d’accés: La prova d’accés del Bloc Específic de Marxa Nòrdica es farà el dissabte 26 de juny de 2021. És obligatòria per tothom i no pot ser convalidada.

El calendari pot ser subjecte a algun canvi. 

Durada del curs: Tant el bloc de comú de muntanya com l’específic de marxa nòrdica tindran una durada de 24 a 32h cada un, amb pràctica, teòrica, classes online, més treball no presencial a casa.
L’assistència a les sortides pràctiques i a l’avaluació és obligatòria i es permet l’absència fins a un 20% del contingut teòric.

Places: Hi ha un màxim de 20 places i el mínim per fer el curs és de 14 inscrits.

Lloc: Els llocs on realitzaran les sessions teòriques i les sortides pràctiques es comunicaran als inscrits a l’inici del curs, juntament amb el programa del curs.

Preu d’inscripció: La prova d’accés tindrà un cost de 25€ i el curs de 155€ (75€ el bloc de Marxa Nòrdica i el Bloc Comú 80€). El preu de la matrícula no inclou els desplaçaments, les dietes ni l’allotjament.

Convalidacions: Per convalidar algun dels dos blocs, els socis ens han de fer arribar la documentació de les titulacions a area.formacio@feec.cat.

Les titulacions que es podran convalidar són:

Pel bloc específic de Marxa Nòrdica:

· Instructor de Marxa Nòrdica INWA, FENWA i OWN
· Qualsevol altre titulació haurà de ser valorada per l’ECAM

Pel bloc comú de Muntanya:

· Monitor d’Excursionisme Federatiu o superior
· Certificar d’Excursionisme o superior
· Tècnic/a en Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural

Objectius

Donar a conèixer els continguts bàsics de la Marxa Nòrdica.