FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

L’instructor és la figura que realitza les tasques formatives a l’entitat i a la vegada organitza, dirigeix i controla les activitats que es fan a les entitats excursionistes.

Aquest curs va dirigit a totes aquelles persones, que ja siguin Monitors i que vulguin realitzar aquestes tasques a les entitats i clubs excursionistes adherits a la FEEC.

L’objectiu d’aquesta formació és donar coneixements i eines a l’alumnat perquè un cop acabat el curs pugui desenvolupar aquestes funcions com a Instructor en el si de l’entitat.

El curs d’Instructor d’Alpinisme està dividit en dos blocs:

 

– Bloc de Roca

– Bloc de Neu i Gel (cal superar les proves accés)

 

NO es pot accedir al Bloc de Neu i Gel, sense haver realitzat abans el Bloc de Roca.

Al acabar el bloc de roca, l’alumne no obtindrà el curs d’Instructor d’Escalada, aquest bloc, és una part de la formació per accedir al Bloc de Neu i Gel amb la finalitat d’accedir a la titulació final d’Instructor d’Alpinisme .

 

Durada

El bloc té una durada de 5 jornades.

Preu

El cost d’aquest bloc és de 200€

Contacte i informació

Per més informació contactar amb ecam@feec.cat , consultar el web de la FEEC o al 683701521.

Objectius

L'objectiu de Bloc de Roca, és formar a la persona per poder assolir els objectius del curs d'Instructor d'Alpinisme. Aprendre les parts de l'escalada dins de la disciplina d'Alpinisme per  completar el bloc de Neu i Gel sense problema.