FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Formació

Curs d’Instructor de Curses per Muntanya – AJORNAT

El Curs d’Instructor de curses per muntanya de la FEEC té per objectiu formar a les persones que de forma voluntària donen suport i organitzen les activitats de les entitats i clubs excursionistes i de la pròpia Federació.

Competències

 • Dinamitzar les activitats de curses per muntanya dins de les entitats i els clubs excursionistes.
 • Promoure les activitats de curses per muntanya a les entitats excursionistes, donant suport tècnic i de seguretat (tècnica i material).
 • Coordinar les activitats formatives a l’entitat i a la vegueria.
 • Assessorar en les activitats relacionades amb les curses per muntanya.

Durada

El curs tindrà una durada de 4 mesos, distribuïts amb un dissabte per la prova d’accés, 4 caps de setmana (de divendres tarda a diumenge matí) de teòrica i pràctica presencials i un dissabte d’avaluació pràctica teòrica. La càrrega lectiva serà de 93h repartides entre contingut online i presencial.

L’assistència a les sortides pràctiques, teòriques presencials i a l’avaluació és obligatòria i es permet l’absència fins a un 20 % del contingut teòric.

Dates i lloc de realització

Per a les proves d’accés el mínim d’aspirants serà de 15 sense haver-hi un màxim, les places del curs seran d’un mínim de 10 i un màxim de 30.

Les places del curs s’assignaran per ordre d’inscripció i de recepció de la documentació. Si hi hagués més sol·licituds que places, tindríem preferència aquells esportistes que per currículum tenen més experiència en la matèria.

Requisits previs dels alumnes

Els requisits mínims per apuntar-se en aquests cursos son:

 • Tenir més de 18 anys al dia de la formalització de la matrícula.
 • Estar en possessió de la llicència federativa FEEC (modalitat C) de l’any en curs.
 • Superar la prova d’accés – certificat mèdic o prova d’esforç.
 • Es valorarà l’experiència com a corredor. – Currículum.
 • Està en possessió del Nivell I d’Excursionisme, Monitor d’Excursionisme o superior en qualsevol de les seves especialitats o Llicenciatura en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (aquest hauran de realitzar un curs posterior d’un cap de setmana específic de muntanya).

Tots els que no disposin de les titulacions necessàries per realitzar el curs tindran fins uns màxim de 2 anys després de la data de matriculació per presentar el títol, per tal de poder tramitar el certificat d’Instructor de Curses per Muntanya.

Prova d’accés

Els aspirants hauran de realitzar una prova d’accés per certificar que reuneixen les condicions físiques i psicològiques pel curs, que constarà en:

 • Prova de multi-salts laterals: Repetició del màxim de salts laterals superant una alçada de 20 cm que els subjectes puguin desenvolupar durant 30’’. Valoració de la coordinació i la potència aeròbica dels aspirants.
 • Prova específica de ascens: Recórrer aproximadament 3 kilòmetres i 350 metres de desnivell positiu. Valoració de la resistència aeròbica dels aspirants.
 • Prova de descens: Descens no cronometrat d´uns 100 metres lineals, on es valorarà la tècnica de baixada dels aspirants.

Quedaran exempts de les proves d’accés:

 • Esportistes que hagin format part del programa d’Alt Rendiment Català de Curses per Muntanya de la FEEC.
 • Haver-se classificat en el Top15 en el Campionat de Catalunya o Rànquing de Copa Catalana de qualsevol especialitat de Curses per Muntanya en els últims 2 anys.

Avaluació
Al final de la formació s’haurà de superar una avaluació teòrica i pràctica, així com un còmput d’hores de pràctica específica dinamitzant un grup de curses per muntanya.

Continguts

 • Història de les Curses per Muntanya.
 • Context actual de les Competicions de Curses per Muntanya.
 • Normatives i condicions del medi en el que es desenvolupen les Curses per Muntanya.
 • Reglament i organització de curses per muntanya.
 • Iniciació a les Curses per Muntanya.
 • Tècnica i Tàctica de les Curses per Muntanya I i II.
 • Preparació física de les Curses per Muntanya I i II.
 • Material en Curses per Muntanya.
 • Prevenció de lesions.
 • Seguretat.
 • Nutrició.
 • Psicologia i psicopedagogia aplicada a les curses per muntanya.
 • Desenvolupament professional.
 • Esport adaptat.

Preu

El preu de la prova d’accés serà de 35€ i el del curs de 350€.

Professorat

 • Jordi Marimon – Fundador i seleccionador de la Primera Selecció de Curses per Muntanya i Fundador de la ISF (International Skyrunning Federation)
 • Martí Riera – Àrbitre de Curses per Muntanya
 • Ferran Sayes – TD2 de Mitja Muntanya i Geògraf
 • Jordi Pàmies – Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
 • Pere Rullan – Director del Centre de Tecnificació de Curses per Muntanya i Seleccionador Català de Curses per Muntanya
 • Gil Orriols – Director del Centre de Tecnificació d’Esquí de Muntanya
 • Fernando Rosa – Tècnic Seleccionador de Curses per Muntanya i Tècnic del Centre de Tecnificació de Curses per Muntanya
 • Maria Antonio – Llicenciada en Fisioteràpia i Osteopatia i ex fisioterapeuta de la Selecció Catalana de Futbol
 • Oriol Rodriguez – Físic i Meteoròleg
 • Salvador Sarrà – Doctor de la FEEC
 • Daniel Brotons – Doctor de la FEEC
 • Alvaro Zabaco – Nutricionista
 • Saül Alcaraz – Psicòleg de l’Esport  i Doctor en Psicologia de la Salut i de l’Esport
 • Daniel Vergara – TD2 de Mitja Muntanya
 • Sergi Mingote – Alpinista
 • Laura Orgué – Esportista d’Èlit

Pràctiques

Un cop finalitzat el curs, els alumnes hauran de fer unes pràctiques de 90h en qualsevol entitat FEEC.

Aquestes podran ser convalidades en cas que l’entitat o club certifiqui haver complert amb aquestes hores.

La FEEC proporcionarà als alumnes que ho desitgin diferents entitats repartides per tot Catalunya per fer les pràctiques.

No inclou:

 • Allotjament, manutenció i desplaçaments
 • Material personal.

Material

Roba adient per córrer per muntanya. El material obligatori serà: Ulleres de sol, malles llargues, jaqueta paravent i impermeable, pals d’esquí, telèfon mòbil, sabates i mitjons de muntanya, roba tèrmica, contenidors i o bosses per líquid, motxilla, crema solar, reserva alimentària i mini farmaciola.

Calendari del curs

El calendari estarà penjar al web de la FEEC apartat de formació, aquest pot estar subjecte a canvis.

Plataforma on penjar la documentació

El contingut teòric i de format online es gestionarà a través del Moodle a www.formació.feec.cat . Cada alumnes disposarà d’un usuari i contrasenya per accedir a tot el contingut així com l’explicació per realitzar cada tasca.

Contacte i informació

Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya

Àrea de Formació i ECAM

Rambla, 41 pral. Barcelona – 08002

Tel: 934 120 777 ext.2 o al 683701521

Area.formacio@feec.cat

Els alumnes que superin el curs obtindran el títol federatiu d’instructor de curses per muntanya. Aquesta titulació federativa té com objectiu formar persones que voluntàriament donen suport i organitzen activitats de les entitats i club excursionistes de la mateixa Federació.

Objectius

El Curs d’Instructor de curses per muntanya de la FEEC té per objectiu formar a les persones que de forma voluntària donen suport i organitzen les activitats de les entitats i clubs excursionistes i de la pròpia Federació.