FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

L’Àrea de Formació i ECAM de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya convoca com a novetat per aquest 2021, un curs de Route Setting Comercial.

Aquesta formació destinada als socis federats, té per objectiu formar a les persones que de forma voluntària donen suport i organitzen les activitats de les entitats i clubs excursionistes i de la pròpia Federació.

Durada

El curs tindrà una durada d’un cap de setmana i mig presencial de teòrica i pràctica, a part de classes online entre setmana i un dissabte d’avaluació pràctica – teòrica. La càrrega lectiva serà d’unes 40h repartides entre contingut online i presencial i 90h de pràctiques.

Dates i lloc de realització

Les dates de les sessions pràctiques i avaluació, seran el 16, 17, 30 i 31 d’octubre en sales d’escalades que es detallaràn al web de la FEEC (Fem Muntanya – Formació – Formació federativa).

* El calendari detallat, estarà penjat en unes setmanes al web de la FEEC, aquest pot estar subjecte a canvis.

Requisits previs dels alumnes

Els requisits mínims per apuntar-se en aquests cursos son:

 • Tenir més de 18 anys al dia de la formalització de la inscripció del curs.
 • Estar en possessió de la llicència federativa FEEC de l’any en curs.
 • Tenir un nivell d’escalada de 6c vista
 • Disposar del certificat d’operador de plataformes elevadores

(*)Els que no disposin del certificat d’operador de plataformes elevadores, obtindran la titulació federativa d’equipador de sala, un cop tinguin el carnet, trindràn la titulació d’equipador de dificultat. Durant el curs s’informarà de com obtenir el carnet.

Continguts

 • Història de l’escalada i l’equipament
 • Escalada esportiva de competició
 • Kineosologia de l’escalada
 • Gestió i organització
 •  Prevenció i seguretat
 • Desenvolupament professional
 • Practiques d’equipament
 • Certificat d’operador de plataformes elevadores

Inscripció i termini

La inscripció i el pagament s’ha de realitzar al gestor de d’inscripcions de la FEEC fins l’1 d’octubre de 2021.

Hi ha un mínim de 10 inscrits i màxim de 12. Si hi hagués més sol·licituds que places, tindríem preferència aquells esportistes que per currículum tenen més experiència en la matèria.

Preu:

El preu del curs és de 140€.

Avaluació :

Al final de la formació s’haurà de superar una avaluació teòrica i pràctica, així com un còmput d’hores de pràctica específica en sales d’escalada. L’assistència a les sortides pràctiques, teòriques presencials i a l’avaluació és obligatòria i es permet l’absència fins a un 20 % del contingut teòric.

Pràctiques

Un cop finalitzat el curs, els alumnes hauran de fer unes pràctiques de 90h en qualsevol entitat FEEC.

Aquestes podran ser convalidades en cas que l’entitat o club certifiqui haver complert amb aquestes hores (màxim el 50%, i mínim pràctiques fetes un any enrera). La FEEC proporcionarà als alumnes que ho desitgin diferents entitats repartides per tot Catalunya per fer les pràctiques. Aquestes seran tutoritzades.

Contacte i informació
Per més informació contactar amb ecam@feec.cat , consultar el web de la FEEC o al 683701521.