FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

L’Àrea de Formació i ECAM obre la convocatòria al Curs de Monitor de Marxa Aquàtica del
26 al 29 d’agost de 2021 a la platja de Cambrils.
El Curs de Monitor de Marxa Aquàtica té per objectiu formar a les persones que de forma
voluntària donen suport i organitzen les activitats de les entitats i clubs excursionistes i de la
pròpia Federació.

Competències:
• Dinamitzar les activitats de marxa aquàtica dins de les entitats i els clubs
excursionistes.
• Promoure les activitats de marxa aquàtica dins de les entitats excursionistes, donant
suport tècnic i de seguretat (tècnica i material).
• Assessorar en les activitats relacionades amb la marxa aquàtica

Durada:
El curs tindrà una durada de 4 dies presencials de teòrica i pràctica, amb una presentació
online.

L’assistència a les sortides pràctiques, teòriques presencials i a l’avaluació és obligatòria i es
permet l’absència fins a un 10 % del contingut teòric.

Dates i lloc de realització:

* El calendari detallat, estarà penjat al web de la FEEC, aquest pot estar subjecte a canvis.

Les classes teòriques es faran al Club Nàutic Cambrils, ubicat al Passeig de Miramar, 44 de
Cambrils (Tarragona) i les pràctiques a la Platja del Regueral a tocar a les instal·lacions del
Club Nàutic.

Les places del curs s’assignaran per ordre d’inscripció amb un màxim de 24 inscrits i un mínim
de 8.

Requisits previs dels alumnes:

Els requisits mínims per apuntar-se en aquests cursos són:

• Tenir més de 18 anys el dia de la formalització de la inscripció del curs.
• Estar en possessió de la llicència federativa FEEC de l’any en curs.
• Saber nedar.

• Tenir una forma física adequada per la pràctica de l’activitat. Similar a la necessària
per realitzar activitats com el senderisme i/o la marxa nòrdica.
• A l’inici del curs es farà una AVALUACIÓ de la condició física i de pràctica de natació.

Material obligatòri:

• Banyador ajustat i llarg per evitar fregaments.
• Sabatilles de trail. Mitjons ajustat o escarpins curts. Tovalloles.
• Crema protectora pel sol.
• Es bo portar un cabàs de plàstic per a deixar les sabatilles i el material moll al
sortir de l’aigua i anar als cotxes.
• Llibreta i bolígraf per prendre notes a les classes teòriques.

Inscripció i termini: La inscripció i el pagament s’ha de realitzar a través del gestor de d’ins-
cripcions de la FEEC abans del 20 d’agost.

Preu: El preu del curs és de 105€.

Per més informació, contactar amb ecam@feec.cat, consultar el web de la FEEC o trucar al
683701521.