FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

L’Àrea de Formació convoca el Bloc Comú de Muntanya pels propers mesos de maig i juny.

El Bloc Comú de Muntanya té una càrrega lectiva de 32h i és un camí paral.lel al curs de monitor d’excursionisme per accedir a titulacions d’insctuctor com Barrancs o Curses per Muntanya. També és un curs obligatòri per la formació federativa de monitor de Marxa Nòrdica.

Aquest curs, estrictament de muntanya, es realitzarà els dies 22 i 23 de maig i 12 i 19 de juny amb continguts d’orientació, medi, conducció de grups, legislació i dinàmica entre d’altres. Hi haurà una part del curs en format online que es realitzarà entre setmana de 19 a 21h.

Requisits d’accés

– Tenir més de 18 anys el dia de la formalització de la matrícula

– Estar en possessió de la llicència federativa FEEC de l’any en curs.

Preu

El cost del curs és de 80€.

Inscripció i termini

La inscripció i el pagament s’ha de realitzar abans del 18 de maig de 2021 a través de la plataforma d’inscripcions de la FEEC.

El curs només es realitzarà amb un mínim de 8 aspirants sense haver-hi un màxim.

Pel que fa la informació detallada i el calendari, s’anirà actualitzant a la web de la FEEC, aquest pot estar subjecte a canvis.

L’assistència a les sortides pràctiques i a l’avaluació és obligatòria i es permet l’absència fins a un 20% del contingut teòric. Els alumnes disposaran de tota la normativa d’avaluació abans del inici del curs.

Per més informació sobre els continguts i detalls del curs poden consultar al web de la FEEC i/o contactar amb area.formacio@feec.cat, al 934120777 o al 683701521

Objectius

L'objectiu d'aquesta formació és facilitar l'accés a formacions d'instructor com Barrancs i Curses de Muntanya i donar a conèxier nocions bàsiques de muntanya als socis de les entitats.