FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

L’Àrea de Formació convoca el Bloc Comú de Muntanya pels propers mesos de maig i juny.

El Bloc Comú de Muntanya té una càrrega lectiva de 32h i és un camí paral.lel al curs de monitor d’excursionisme per accedir a titulacions d’insctuctor com Barrancs o Curses per Muntanya. També és un curs obligatòri per la formació federativa de monitor de Marxa Nòrdica.

Aquest curs, estrictament de muntanya, es realitzarà els dies 26 de maig, 4, 5, 11 i 14 de juny  i 2 de juliol  amb continguts d’orientació, medi, conducció de grups, legislació i dinàmica entre d’altres. Hi haurà una part del curs en format online que es realitzarà entre setmana de 19 a 21h.

Requisits d’accés

– Tenir més de 18 anys el dia de la formalització de la matrícula

– Estar en possessió de la llicència federativa FEEC de l’any en curs.

Preu

El cost del curs és de 100€.

Inscripció i termini

La inscripció i el pagament s’ha de realitzar abans del 22 de maig de 2022 a través de la plataforma d’inscripcions de la FEEC.

El curs només es realitzarà amb un mínim de 8 aspirants sense haver-hi un màxim.

Pel que fa la informació detallada i el calendari, s’anirà actualitzant a la web de la FEEC, aquest pot estar subjecte a canvis.

L’assistència a les sortides pràctiques i a l’avaluació és obligatòria i es permet l’absència fins a un 20% del contingut teòric. Els alumnes disposaran de tota la normativa d’avaluació abans del inici del curs.

Per més informació sobre els continguts i detalls del curs poden consultar al web de la FEEC i/o contactar amb area.formacio@feec.cat, al 934120777.

Objectius

L'objectiu d'aquesta formació és facilitar l'accés a formacions d'instructor com Barrancs i Curses de Muntanya i donar a conèxier nocions bàsiques de muntanya als socis de les entitats.