FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Competició

60a Marxa d’Orientació per Descripció

Aquesta prova forma part de
2018 - 20a Copa Catalana

Garraf Marxes tècniques
Entitats organitzadores

AGRUP. EXCTA. TALAIA

Contacte

93 893 12 57
marxa@aetalaia.cat

El dia abans de la marxa, dissabte 10 de març de 2018, a les 20 h, a la sala d’actes de l’entitat,
l’organització assignarà per sorteig un dorsal i l’hora de sortida a cada equip inscrit. El resultat del
sorteig i ordre de sortida es penjaran a la pàgina web www.aetalaia.cat a les 21 h del dia esmentat.
També s’hi inclourà la taula horària per ordre de sortida dels Equips. Nova taula horària de l’ hora
de sortida de cada equip : serà de minut en minut.
Cada minut sortirà UN equip nou de dos o tres participants.
A la Sortida i a l’Arribada hi haurà servei de BAR a disposició de tots els equips participants i
membres de l’organització, i servei de WC.
Cada minut sortirà UN equip. Els primers iniciaran la Marxa a les 8h 00 ́ del matí i n’aniran sortint
mentre hi hagi equips. L’organització podrà decidir sobre qualsevol contratemps que pugui
esdevenir-se a la sortida: l’endarreriment horari, l’ajornament o fins i tot la suspensió de la Marxa per
causes de força major, circumstàncies que seran comunicades a tots els participants amb la major
agilitat possible. L’aparcament per als participants estarà ubicat al costat del punt de sortida de la
prova i estarà degudament senyalitzat per personal de l ́organització per fer les indicacions
oportunes