FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Activitats

62a Marxa Infantil de Regularitat de Castellar del Vallès

Entitats organitzadores

CENTRE EXCTA. DE CASTELLAR

Contacte

marxaderegularitat@gmail.com

La 62a Marxa Infantil de Regularitat de Castellar del Vallès, organitzada pel Centre Excursionista de Castellar del Vallès, serà la quarta de les sis proves del calendari de Marxes Infantils de 2023 i tindrà lloc el 1 d’octubre d’enguany.

La Marxa de Regularitat és una prova on no guanya el més ràpid ni el primer en arribar. En aquesta prova guanya la parella més REGULAR. Es tracta de caminar a un ritme constant controlant el temps per no avançar-se o enrederir-se segons els horaris establerts.

El recorregut està dividit en diferents segments on els participants han d’intentar aproximar-se al màxim al temps establert. Cada minut de diferència en cada segment, suposarà punts de penalització.

Els equips guanyadors seran aquells que aconsegueixin fer el recorregut en els temps més semblants als temps
establerts per l’organització, i per tant, amb menys punts de penalització.

Per a més informació podeu contactar amb els organitzadors a marxaderegularitat@gmail.com