FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Activitats

61a Marxa Infantil de Regularitat de Castellar del Vallès

La 61a Marxa Infantil de Regularitat de Castellar del Vallès, organitzada pel Centre Excursionista de Castellar del Vallès, serà la quarta de les sis proves del calendari de Marxes Infantils de 2022 i tindrà lloc el 2 d’octubre.