FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Activitats

2a Renovació de la Flama de la Llengua Catalana

La segona Renovació va ser organitzada per la Unió Excursionista de Catalunya. Després de la Renovació de la flama que crema a l’atri, hi hagué unes “cançons de motxilla” ofertes per la Coral Núria i els Cantaires de la UEC. Unes sardanes amb la Cobla Igualada varen donar pas al cant dels adéus.

Durant l’ofrena de la Flama, el president del Consell General de la UEC va pronunciar les següents paraules: “Amb aquesta renovació de l’Ofrena de la Flama volem manifestar no sols que tenim la fe en la llengua, sinó també que mantenim l’esforç que la portà fins ací. L’esforç que encara cal i que caldrà fins que la nostra Llengua sigui respectada i considerada amb tots els seus drets i sigui posada a l’Escola a l’abast de tots els infants del país com a vehicle de comunicació i de cultura.”

Ballada de sardanes corresponent a la Renovació de 1971 a la plaça del Monestir