FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Activitats

1è Aplec Excursionista dels Països Catalans

Entitats organitzadores

L’any 1977, la Secció Excursionista del Centre de Lectura de Reus, amb motiu del seu 75é aniversari, va reemprendre donat que la democràcia ja estava ben instaurada un altre cop aquestes trobades, que s’havien celebrat fins al 1936. En aquesta ocasió però, no ho va fer tan sols per als excursionistes d’unes determinades comarques tarragonines o del Principat, sinó que va ampliar la crida a tots els Països Catalans. Així va néixer el primer aplec d’aquesta nova etapa. El lloc on es porta a terme fou el Tossal dels Tres Reis, el punt més alt del Montsià, on es decidí donar-ne continuïtat, i es va fer realitat per primer cop una trobada que aglutinava l’excursionisme de totes les terres de parla catalana.

L’ Aplec Excursionistes dels Països Catalans, va voler ser des de llavors la trobada dels excursionistes, de tots els països de parla catalana, marcada per un esperit d’apropament, solidaritat, coneixença mútua, i d’intercanvi de maneres de pensar, dins d’un espai de llibertat i germanor. Amb excursions i altres activitats culturals i d’oci. Aquesta trobada li correspon cada any dur-la a terme la convocatòria i l’organització a una “demarcació” distinta dels Països Catalans.

L’indret escollit fou el tossal dels Tres Reis, prop del petit poble de Fredes, al massís del Port, lloc prou significatiu perquè hi coincideixen el Principat de Catalunya, València i l’Aragó. Va ser una iniciativa de la Secció Excursionista del Centre de Lectura de Reus, però amb el suport decidit del Centre Excursionista de València, el grup Excursionista de l’Obra Cultural Balear, el Grup Pirinenc Excursionista Nord-Català i el Centre Excursionista de Catalunya. Va ser un èxit de convocatòria aglutinant més de 1.100 participants.

Cartell 1è Aplec Excursionista dels Països Catalans