FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Activitats

1a Festa de la Cançó de Muntanya

L‘Agrupació Excursionista Catalunya de Barcelona va ser l’encarregada de la 1a edició de la Festa de la Cançó de Muntanya el 9 de maig de 1965, a Hostalric.

L’any 1965 davant la prohibició de fer una trobada a Vil·la Joana amb motiu d’homenatjar Mossèn Cinto Verdaguer, una colla de joves de diverses corals dels centres excursionistes de Catalunya decidiren de trobar-se un cop l’any i celebrar aquesta festa.

Arran de la preparació de les festes del cinquantenari,  de l’Agrupació Excursionista de Catalunya l’any 1962, sorgí la idea de celebrar la Festa de la Cançó Muntanyenca. Però considerant que no havia d’ésser una festa privativa d’una entitat, i que d’efectuar-se coincidint amb una efemèrides així ho semblaria, es va creure convenient de sotmetre la idea a una Assemblea de totes les entitats excursionistes, de les anuals que se celebren  convocades per la Federació.

Així es féu i l’Assemblea general acceptà la idea presentada per la nostra entitat a la  vegada que es pregava a l’entitat que presentava la proposició que en tingués – si ho creia convenient – cura d’organitzar-la…

En paraules de R. Dalmau i Ferreres “calia també escollir el lloc. Un lloc que fos adient i atractívol, cosa difícil perquè la nostra terra, de llocs que ofereixin aquestes qualitats n’està farcida… En un moment donat sonà el nom d’Hostalric i aquesta captivà, tot seguit l’atenció dels que feien els treballs preparatius, perquè la vila d’Hostalric és prou coneguda de tots, perquè ens meravellen les seves magnífiques muralles reblertes d’història; per la seva situació….Tot plegat fa que aquest nom ens soni de manera falaguera a tots els excursionistes…”

Així va néixer la Festa de la cançó de muntanya com un aplec anual de diferents corals d’entitats excursionistes catalanes. Des de llavors diferents entitats s’han encarregat de la seva organització i nombrosos pobles han acollit aquesta festa. Tradicionalment el Cant dels Adéus tanca la celebració.

Estació de la vila d’Hostalric, 1965

 

Banderí de la 1a Festa de la Cançó de Muntanya