FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Activitats

15a Renovació de la Flama de la Llengua Catalana

La quinzena Renovació va ser organitzada pel Centre Excursionista Sant Francesc d’Arenys de Mar, que complia trenta anys, el dia 19 de febrer de 1984.

Aquell any, els excursionistes es trobaren a les vuit del matí per pujar a Montserrat, on foren rebuts per la comunitat. Després de la missa, a l’atri de la basílica hi hagué diferents parlaments i una cantada de cançons a càrrec de la coral L’Esperança d’Arenys de Mar.

En el programa imprès es podia llegir: “Un fi i una finalitat tingué l’obra realitzada per Pompeu Fabra, i nosaltres els excursionistes que amb la motxilla a l’esquena –perdoneu la comparança- hem fet com ell, resseguint-la i anotant el que hem pogut, sigui un dibuix, sigui un retall de cançó, sigui una dita, no ho hem fet per vanitat, ho hem fet perquè estimem tot el que ha format i configurat la nostra terra”. La ressenya que se’n publicà parla d’un “acte senzill, però reivindicatiu d’una manera de fer que, sense excloure ningú, demostri sense faramalles de cap mena el caràcter obert i ferm de la gent de muntanya”.

Joan Graupera Casanovas, a la dreta de l’abat Just, i Josep Bellsolell Julià, veguer del Maresme de la FEEC, membres fundadors del Centre Excursionista d’Arenys de Mar. Fotografia arxiu Armand Giménez Garcia