FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Activitats

Proves d’accés del Centre de Tecnificació d’Esquí de Muntanya de Catalunya

Les proves de selecció per entrar a formar part del Centre de Tecnificació d’Esquí de Muntanya de Catalunya (CTEMC) van dirigides a persones sòcies d’entitats i clubs excursionistes amb llicència federativa que ja tenen un bagatge en l’esquí de muntanya.

L’objectiu d’aquestes proves és comprovar que els aspirants tenen assolits coneixements tècnics vers l’especialitat a la qual es presenten. El detall de les proves a realitzar per accedir al CTEMC es poden trobar a la pàgina web de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC).

Les taxes d’inscripció a les proves són: 20 €

És requisit indispensable és disposar del carnet federatiu de l’any en curs i adient a l’especialitat i tenir el 31 de desembre de 2023 entre 14 anys i 18 anys.

El període de preinscripció restarà obert fins al pròxim 21 d’abril del 2023, data màxima
per rebre la documentació.

L’objectiu d’aquestes proves és assegurar un nivell mínim per tal de poder treballar en la tecnificació dels esportistes integrants els anys vinents.