FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Activitats

Curs d’escalada en roca nivell 1

Presentació:
L’escalada és una modalitat esportiva apassionant que permet descobrir l’essència i la bellesa de la muntanya vertical. Dirigit a aquelles persones que volen iniciar-se en l’escalada en itineraris equipats. Cal una condició física normal i no patir vertigen.

Objectius del curs:

Aquest curs té com a objectiu primordial formar els alumnes amb tots els coneixements necessaris per poder escalar vies equipades d’un llarg amb total seguretat i autonomia (escalada esportiva).

Continguts:

– L’escalada i modalitats de pràctica.

– Materials utilitzats en l’escalada.

– Coneixement i aplicacions dels nusos bàsics.

– Tècniques de seguretat, progressió i descens.

– Ressenyes d’itineraris i graduacions de les vies.

– Coneixement del medi i zones de pràctica.

Programa:

3 d’octubre: Presentació del curs. Material, equip i nusos.

7 i 8 d’octubre: Sortida teòrica – pràctica.

17 d’octubre: Teoria.

21 i 22 d’octubre: Sortida teòrica-pràctica.

24 d’octubre: Cloenda.

Les sortides pràctiques es realitzaran als llocs indicats per l’organització del curs. Els desplaçaments aniran per compte i càrrec dels participants.

Durant les classes pràctiques hi haurà un mínim d’un monitor per a cada 4 cursetistes.

Material necessari a portar per l’alumne:

Vestimenta adient que permeti els moviments, peus de gat, arnès, casc, aparell de fre/assegurador (grigri i/o equivalent) apte per a corda simple, 1 mosquetó de seguretat HMS, 3 mosquetons de seguretat (del tipus que sigui), 1,50 m de cordino de 6 mm, 2 cintes cosides d’entre 60 i 120 cm, cintes exprés (les que es tinguin), corda homologada per escalar en simple (si és possible).

En cas de no disposar de material, a la classe de presentació del curs es resoldran els dubtes al respecte.

*L’entitat i la direcció del curs aportaran el material tècnic col·lectiu.

Organització:

Les sessions teòriques es realitzaran de 8 a 9:30 h del vespre al local del CEB (C/ Sant Miquel, 34).

Preu:

Socis CEB 115 €. No Socis 135 €

Aquest preu inclou: classes teòriques – pràctiques i el material tècnic col·lectiu.

Els inscrits que no comptin amb la llicència federativa de l’any en curs hauran d’assumir el cost d’una assegurança temporal de la FEEC (llicència temporal) que serà tramitada per l’organització del curs.

Aquest preu no inclou les despeses de transport i alimentació que es derivin de les sortides pràctiques.

Inscripció:

El termini d’inscripció és del 7 al 28 de setembre de 2023.

Les places estan limitades a 12 participants. La inscripció es farà per rigorós ordre d’inscripció a la Secretaria del CEB.

Normes d’organització:

Podran inscriure’s totes aquelles persones que tinguin 18 anys complerts o més.

Els participants es comprometen a seguir les indicacions dels instructors, els quals no es faran responsables de les conseqüències derivades de l’incompliment d’aquestes indicacions. El paper dels instructors, en aquest aspecte, està dirigit a minimitzar el risc inevitable que la pràctica de l’escalada comporta, i que els participants del curs assumeixen a l’inscriure’s al curs. L’organització no es responsabilitza dels possibles accidents.

La Direcció del curs es reserva el dret a canviar el programa així com d’excloure tots aquells que, pel seu comportament o manca de respecte als companys i monitors, o que mostrin incapacitat, dificultin la finalitat del curs. Qualsevol imprevist serà resolt, de manera inapel·lable, per la Direcció del curs.

Un cop iniciat el curs no es retornarà cap pagament, tret dels casos que atengui i resolgui la Direcció del CEB. El sol fet d’inscriure’s dona a entendre la total acceptació del programa i de la normativa del curs.