FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Foto: Foto: David Bonilla “A una chapa del Cielo”
Foto: Foto: David Bonilla “A una chapa del Cielo”

Agenda / Activitats

Formació bàsica d’ús de piolet i grampons i ascensió monitorada (subvencionat)

Formació bàsica d’ús de piolet i grampons i ascensió monitorada (subvencionat) el cap de setmana del 27 i 28 de gener.

Presentació

Aquesta activitat està adreçada a excursionistes que vulguin realitzar ascensions de muntanya en les que pot ser necessari emprar el piolet i els grampons, però que tinguin un nivell de dificultat senzill que no faci necessari l’ús de tècniques d’encordament. En aquesta formació s’apliquen les subvencions anuals rebudes per l’Escola de Muntanya.

Objectius didàctics

Equipament i materials adients
Ús correcte del material de seguretat de piolet i grampons
Tècniques de progressió per pendents de fins a 30°
Tècniques d’autodetenció personal
Exemples d’ascensions que s’haurien de poder fer amb seguretat un cop acabada la formació: Puigmal, Bastiments per les “vies normals”.

Nivell esportiu mínim

Bona condició física. Experiència en excursionisme.

Normes del curs

La pràctica dels esports de muntanya, i entre ells les ascensions de muntanya a l’hivern, comporten l’assumpció del risc a patir accidents, en tant que són activitats que intrínsecament comporten situacions de perill. Les pràctiques que es realitzen en aquesta formació no estan exemptes d’aquesta perillositat. El participant, amb la seva inscripció, assumeix aquesta realitat.
Cal tenir l’assegurança esportiva de la FEEC 2024 tipus C o similar. Si no se’n disposa, cal fer una assegurança per a l’activitat (veure drets inscripció).

La direcció del curs tindrà la possibilitat de variar el programa previst, si les condicions climatològiques ho aconsellen. El director es reserva el dret d’excloure a qualsevol alumne que demostri desinterès, manca de capacitat o per no complir les normes.

Els viatges, àpats i pernoctes aniran per compte de l’alumne.

Ràtio: 1 instructor / 6 alumnes.

Material que cal portar: roba adient per a la pràctica de les ascensions a l’alta muntanya. Botes amb tractament hidròfug, paraneus. Es donaran més explicacions sobre els materials a la primera xerrada. Si no es disposa dels materials, l’Escola de Cordada facilitarà la majoria dels materials.

Programa

22 de gener. Xerrada per videoconferència (Skype): material i equip, de 20 a 21 h.

Dia 27. Pràctiques de tècniques de progressió amb piolet i grampons + autodetencions + preparació de les sortides. Lloc: a determinar en funció a la meteorologia i la neu, preferentment Berguedà/Cerdanya.

Dia 28. Ascensió monitorada. Dificultat F (fàcil). Lloc: a determinar en funció a la meteorologia i la neu, preferentment Berguedà/Cerdanya.

Preu inscripció

Persones sòcies: 75 €

No sòcies: 85 €

No federats, sumeu 7,40 € per a l’assegurança (si no disposeu d’assegurança d’accidents)

Inclou: organització i guia de Cordada

No inclou: despeses de transport, allotjament i alimentació personals ni les del guia-instructor. Lloguer de material (si cal, es facilita per part de Cordada, a preu reduït)

Places màximes: 6

Període d’inscripció: fins a exhaurir places (les places s’adjudiquen per ordre de pagament)