FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Revista Vèrtex - 270

Massís del Vercors, a prop i lluny de la civilització

Gener-febrer 2017

Raquetes de neu al Massís de Vercors. Pasqual Garriga
Valls allargassades, grans altiplans boscats, profundes gorges i parets d’aires dolomítics als Prealps francesos. Així és el massís de Vercors, i amb neu i amb raquetes encara és més especial.

Ral·li d’esquí de muntanya del CEC. Xavier Maduell
La Competició d’esquí de muntanya més antiga de les que es continuen celebrant a Catalunya des dels seus orígens és el ral·lidel CEC, creat el 1959. Quasi seixanta anys més tard acollirà una prova de la Copa del Món, que congregarà els millors esquiadors de muntanya del panorama internacional.

Excursionisme al massís de Gorbeia. Zigor Arteaga
El Parc Natural de Gorbeia s’estén i s’aixeca entre Àlba i Biscaia, entre els afluents de l’Ebre u els vessants atlàntics. Travessarem el masís a peu per impregnar-nos de la naturalesa i la tradició d ela muntanya basca.

Entrevista a Hervé Barmasse. Ivan Torres
Membre d’una nissaga de guies de muntanya del Cerví, Barmasse ho ha escalat tot a la Grand’Becca, però no s’ha quedat aquí. Entrem a parlar molt d’a prop amb Hervé Barmasse aprofitant una estada a Vic.

Serralada de Marina a cop de pedal. Manel Garcia
El Parc de la Serrralada de Marina s’eleva sobre l’àrea metropolitana de Barcelona a la recerca de valors naturals i vestigis prehistòrics. Una terra de clima amable i turons boscoses, ideal per a recórrer-la amb bicicleta de muntanya.

Crèdits

VÈRTEX 270, GENER-FEBRER 2017

EDITA: Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya - Federació Catalana d’Alpinisme i Escalada

Rambla 41, pral. 08002 Barcelona
Tel. 934 120 777 Fax 934 126 353
vertex@feec.cat

DIRECCIÓ: Quim P. Casadesús

CAP DE REDACCIÓ: Xavier Maduell

CONSELL ASSESSOR: Josep M. Arias, Armand Ballart, Rosa Maria Bosch, Eliseu T. Climent, Samuel Colomer, Francesc Domènech, Jordi Fortuny, Josep Llusà, Jordi Merino, Adriana Olsina,  Vicent Partal, Carme Porta, Ester Sabadell, Lluís Simó i Joan Maria Vives. 

HAN COL·LABORAT EN AQUEST NÚMERO:  Ivan Torres, Núria Casaldàliga, Josep Llusà, Marieta Cartró, Armand Ballart, Judit Baseiria, Dani Brugarolas, Eliseu T. Climent, Enric Faura, Marc Pinsach, Ester Sabadell, Laura Pifarré, Zigor Arteaga, Lluís Fernández, Jordi Ferrando, Manel Garcia, Pasqual Garriga, Fèlix Masachs, Sabina Masachs, Ton Massagué, Cesc Prat, Francesc Roma, Josep Maria Sala i Oriol Sales.

COL·LABORADORS GRÀFICS:  Antoni Anguera, Xavier Arnau, Hervé Bermasse, M.Àngels Barniol, Oriol Baró, Juan Manuel Borrero, Josep Cano, Jordi Canyameres, Joan Capdevila, Xavier Capdevila, Quim Carreras, Gemma Casals, Alba Danés, Chema Garcia, Pep Hubach, Ferran Lozano, Margarida Martí, Anna Mongay, Jaume Oliveras, Pere Oller, Santi Pedrós, Alicia Pujol, Roger Rovira, Pep Serra, Marc Subirana, Miquel Taverna, Marc Toralles i Joan Yuste.

PUBLICITAT, ADMINISTRACIÓ I VENDES: Consol Rodríguez /Maribel Gavaldà

SUBSCRIPCIONS I ATENCIÓ AL LECTOR: vertex@feec.cat

CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA Xavier Maduell

MAPES: MCH

MAQUETACIÓ I DISSENY: Ió Lab - Jaume Marco

IMPRESSIÓ: Litografia Rosés, SA

DISTRIBUCIÓ: SPM, SL / Llibreria Altaïr, SL

Dipòsit legal: B. 36121-1965

ISSN: 0042-4420

Reservats tots els drets. Aquesta publicació no pot ser reproduïda ni totalment ni parcial sense consentiment de l’editor. Tampoc no pot ser transmesa per cap mitjà o mètode, ja sigui electrònic, mecànic o d’altre tipus.

Vèrtex no es fa responsable de les opinions i valoracions subjectives que els col·laboradors puguin fer en els articles publicats a la revista.

Vèrtex adverteix al lector que la pràctica dels esports de muntanya comporta riscos i aconsella extremar-hi les precaucions.


Membre de:

Amb el suport de: