FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Revista Vèrtex - 278

Escalada a Busa, esperit d’aventura

Maig-juny 2018

Escalades a la serra de Busa. Ricard Darder i Martí Jubany

Encara existeixen a Catalunya zones d’escalada amb una divulgació molt pobra en guies d’escalada i fins i tot a través d’Internet. Una de les més grans i interessants és la serra de Busa, de la qual ressenyem tota la cinglera sud: terreny d’aventura al Solsonès.

Travessa del Cadí al Canigó. Joan Francesc Callado

L’última edició del Premi Vèrtex se l’ha emportada una minuciosa guia que descriu l’anomenada carena infinita: una travessa del Cadí al Canigó que contempla l’Alt Urgell, Berguedà, Cerdanya, Ripollès i Conflent; una activitat d’alta muntanya llarga i fascinant.

Entrevista a Pere Rullan. Quim P. Casadesús i Josep Llusà

En Pere Rullan és un esportista de muntanya total. Nascut a Mallorca i resident a la Cerdanya, practica el muntanyisme i la competició, a l’estiu i a l’hivern. El qui va ser tercer d’Europa en curses per muntanya reflexiona sobre aquest món i sobre la formació des del Centre de Tecnificació de Curses per Muntanya de Catalunya.

Mont Blanc, escola de doctors. X. Gallach, F. Magnin, P. Duvillard, J. Mourey i J. Berthet

El massís del Mont Blanc constitueix un laboratori estratègic per estudiar els efectes de l’erosió i el canvi climàtic. No només els alpinistes, sinó també els científics desenvolupen grans activitats sobre les muntanyes més altes dels Alps.

Crèdits

VÈRTEX 278, MAIG-JUNY 2018

EDITA: Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya - Federació Catalana d’Alpinisme i Escalada

Rambla 41, pral. 08002 Barcelona
Tel. 934 120 777 Fax 934 126 353
vertex@feec.cat

DIRECCIÓ: Quim P. Casadesús

CAP DE REDACCIÓ: Xavier Maduell

CONSELL ASSESSOR: Josep Maria Arias, Armand Ballart, Rosa Maria Bosch, Eliseu T. Climent, Samuel Colomer, Francesc Domènech, Jordi Fortuny, Josep Llusà, Jordi Merino, Adriana Olsina, Vicent Partal, Carme Porta, Ester Sabadell i Joan Maria Vives.

HAN COL·LABORAT EN AQUEST NÚMERO: Armand Ballart, Judit Baseiria, Dani Brugarolas, Joan Francesc Callado, Núria Casaldàliga, Ricard Darder, Pere Esteban, Enric Faura, Xavi Gallach, Llucià Hernández, Pep Hubach, Martí Jubany, Josep Llusà, Laura Piferrer, Marc Pinsach, Pere Rullan, Ester Sabadell, Emili de Tomàs i Ivan Torres.

COL·LABORADORS GRÀFICS: Òscar Alemán, Àngel Barrero, Joan Capdevila, Edu Català, Eugeni Güell, David Guiu, Josep Jané, Iosu Juaristi, Esteban Lahoz, Sean Mitchell, Anna Mongay, Josep Morales, Raimon Quera, Fernando Rosa, Marta Rosàs, Oriol Sales, Pep Serra, José Carlos del Toro, Manel Torra i Rafa Vadillo.

PUBLICITAT, ADMINISTRACIÓ I VENDES: Consol Rodríguez 

SUBSCRIPCIONS I ATENCIÓ AL LECTOR: vertex@feec.cat

CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA: Xavier Maduell

MAPES: MCH

MAQUETACIÓ I DISSENY: Ió Lab - Jaume Marco

IMPRESSIÓ: Litografia Rosés, SA

DISTRIBUCIÓ: SPM, SL / Llibreria Altaïr, SL

Dipòsit legal: B. 36121-1965

ISSN: 0042-4420

Reservats tots els drets. Aquesta publicació no pot ser reproduïda ni totalment ni parcial sense consentiment de l’editor. Tampoc no pot ser transmesa per cap mitjà o mètode, ja sigui electrònic, mecànic o d’altre tipus.

Vèrtex no es fa responsable de les opinions i valoracions subjectives que els col·laboradors puguin fer en els articles publicats a la revista.

Vèrtex adverteix al lector que la pràctica dels esports de muntanya comporta riscos i aconsella extremar-hi les precaucions.


Membre de:

Amb el suport de: