FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Revista Vèrtex - 261

Confins de la Vall d’Aran: el batec del cor dels pirineus

Juliol-agost 2015

Els confins d’Aran

MONTSERRAT TIMONEDA I JAUME LLANES

Realitzar una travessa circular pel perímetre d’una comarca tan muntanyosa com la Val d’Aran és un repte atraient i alhora exigent. Tornem als confins nord-occidentals de Catalunya.

Entrevista Ferran Latorre

PEP SOLDEVILA

Els últims anys, el ressò de l’activitat alpinística d’en Ferran Latorre prové de les seves ascensions als vuit mils de la Terra. Però la seva brillant trajectòria arrenca de molt abans. Coneguem
les motivacions de qui afirma haver trobat «la recompensa pel camí escollit a la vida».

Tresc a Islàndia

LAURA SAULA
El tresc de Laugavegur enllaça glaceres, volcans, fumeroles, cascades i muntanyes de colors: tots els contrastos d’una illa. Benvinguts a Islàndia.

Josep Iglésies i l’Enciclopèdia de l’Excursionisme

ENRIC FAURA
El reusenc Josep Iglésies va ser un dels referents principals de la cultura excursionista de mitjan segle XX. L’any passat en va fer cinquanta de la publicació de la seva Enciclopèdia de
l’Excursionisme.

«100 cims», un repte de país

ANNA MILANS
Quan fa gairebé deu anys la FEEC va engegar el repte dels «100 cims», pocs devien pensar que aquesta proposta tindria tant d’èxit. El divers i accidentat relleu català hi ajuda, però el gran
èxit de la iniciativa sorgeix de la inquietud dels excursionistes per conèixer la seva terra.


Crèdits

VÈRTEX 260, JULIOL-AGOST 2015

EDITA: Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya - Federació Catalana d’Alpinisme i Escalada

Rambla 41, pral. 08002 Barcelona
Tel. 934 120 777 Fax 934 126 353
vertex@feec.cat

DIRECCIÓ: Francesc Vila

CAP DE REDACCIÓ: Xavier Maduell

CONSELL ASSESSOR: Josep M. Arias, Eliseu T. Climent, Pito Costa, Jordi Fortuny, Jordi Lalueza, Josep Llusà, Xavier Maduell, Glòria Martí, Pep Mata, Jordi Merino, Anna Mongay, Vicent Partal, Carme Porta, Agustí Sala, Lluís Simó i Joan Tutusaus.

SECCIONS
Actualitat: Elisenda Palou
Opinió: Dani Brugarolas, Eliseu T. Climent, Enric Faura, Marc Pinsach i Ester Sabadell.
Estil alpí: Laura Piferrer
Escalada esportiva: Marieta Cartró
Vies noves: Armand Ballart
Muntanyes de paper: Judit Baseiria

HAN COL·LABORAT EN AQUEST NÚMERO: Nil Alcubilla, Ekhiotz Alsasua, Benjamí Audet, Jordi Bas, Sergi Boixader, Bru Busom, Xavier Capdevila, Roger Cararach, Esteve Casas, Oriol Clavera, Elies Coll, Eduard Crispi, Enric Faura, Jordi Feliu, Alberto Fernández, Roc Garcia-Elias, Òscar González, Llucià Hernández, Ferran Latorre, Eline Le Menestrel, Jaume Llanes, Josep Llusà, Rafael López-Monné, Joan Macaya, Iker Madoz, Elisenda Managuerra, Anna Milans, Anna Mongay, Isabel Puertas, Marcel Puig, Faust Punsola, Juani Ruiz, Laura Saula, Josep Soler, Joan Samsó, Pep Soldevila, Montserrat Timoneda, Òscar Turull, Guillem Ullastre, Toti Valés i Joan M. Vives.

PUBLICITAT, ADMINISTRACIÓ I VENDES: Consol Rodríguez

SUBSCRIPCIONS I ATENCIÓ AL LECTOR: lectors.vertex@feec.cat

CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA Xavier Maduell

MAPES: MCH

MAQUETACIÓ I DISSENY: Ió Lab - Ima Ferri i Jaume Marco

IMPRESSIÓ: Litografia Rosés, SA

DISTRIBUCIÓ: SPM, SL / Llibreria Altaïr, SL

Dipòsit legal: B. 36121-1965

ISSN: 0042-4420

Reservats tots els drets. Aquesta publicació no pot ser reproduïda ni totalment ni parcial sense consentiment de l’editor. Tampoc no pot ser transmesa per cap mitjà o mètode, ja sigui electrònic, mecànic o d’altre tipus.

Vèrtex no es fa responsable de les opinions i valoracions subjectives que els col·laboradors puguin fer en els articles publicats a la revista.

Vèrtex adverteix al lector que la pràctica dels esports de muntanya comporta riscos i aconsella extremar-hi les precaucions.


Membre de:

Amb el suport de: