FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Foto: Els Blaus
Foto: Els Blaus

Notícies - 25/06/2024

El bon ús dels refugis d’emergència

Refugis

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya disposa d’un total de sis refugis d’emergència situats al Pirineu català.

El refugis d’emergència són equipaments destinats per a cobrir situacions imprevistes a la muntanya on els excursionistes necessitin aixopluc per causes meteorològiques o problemes físics.

En cas d’utilitzar el refugi d’emergència cal ternir sempre en compte:

  • Es prohibeix l’ús del refugi per a qualsevol activitat de lleure.
  • Només es pot accedir dins del refugi en cas d’emergència, si algun excursionista pateixi un accident, o per a aixoplugar-se en cas de mal temps.
  • En marxar, no s’ha de deixar menjar, deixalles ni objectes personals.
  • No es pot orinar ni defecar a prop del refugi. Cal allunyar-se, tapar les deposicions amb terra o pedres, recollir el paper higiènic i endur-se’l en una bossa tancada. El seu abandonament és motiu de sanció.
  • Només es pot pernoctar al refugi si és imprescindible.
  • S’han de respectar i deixar com s’ha trobat l’interior del refugi.
  • Només es podrà fer foc si el refugi té un espai condicionat per a fer-ne.

Per a poder fer arribar aquesta normativa el major número de persones, des de la FEEC s’ha realitzat una infografia per a conscienciar i explicar quin ha de ser l’ús correcte dels refugis d’emergència i del seu entorn.

Des de les entitats de la FEEC es realitza el manteniment d’aquests refugis d’emergència, com la que es farà aquest pròxim cap de setmana al refugi de Broate.

Des de l’Àrea de Natura i el Comitè Català de Refugis de la FEEC es va elaborar un decàleg per a deixar clara la normativa existent en aquests espai.

La part d’emergència dels refugis guardats

Tots els refugis de la FEEC disposen d’una part d’emergència quan l’equipament no està obert en règim de guarda. Aquest espai només es podrà utilitzar en absència del guarda. La capacitat i els elements específics d’aquesta part d’emergència varia en funció de l’estructura i les particularitats de cada refugi.

La funció de la part d’emergència dels refugis guardats és exclusivament la de d’aixoplugar els muntanyencs en cas d’emergència (meteorologia adversa i/o accident). Cada equipament tindrà el material adequat per a poder pernoctar-hi en funció de la seva estructura. Aquest material s’especificarà en cadascuna de les fitxes de refugis al web de la FEEC.

Queda exclòs poder realitzar qualsevol tipus d’activitat programada com: estades, cursets, trobades, celebracions, així com pernoctacions de llarga durada. En el moment en què el refugi estigui obert en règim de guarda, la part d’emergències quedarà deshabilitada, i l’usuari haurà d’abonar l’import de la tarifa a partir de la data d’inici del període guardat. L’usuari també haurà de registrar-se degudament en el cas de noves pernoctacions.