Zones sotmeses a regulacions

BarcelonaGirona – LleidaTarragona

Montserrat

RESOLUCIÓ PRE/70/2016, de 15 de gener, per la qual es fa públic un acord de la Comissió Executiva del Patronat de la Muntanya de Montserrat sobre la pràctica d’activitats esportives, activitats col·lectives i normes de comportament i ús dins l’espai natural protegit de Montserrat.

Informació sobre la regulació de l’escalada, de les vies ferrades i de les canals equipades al parc natural de la muntanya de Montserrat.

Pic del Martell (Parc del Garraf)

Per nidificació d’espècies protegides, s’ha ampliat l’àrea restringida. Actualment es pot escalar tot l’any des del sector Bombers fins al sector Mutant world, ambdós inclosos. A la resta no es pot escalar durant tot l’any.

Sectors de Penya Ginesta a la Fayette (Parc del Garraf)

S’ha detectat la necessitat d’aplicar mesures urgents de regulació a l’accés al fondo de Vallbona i algunes parets i cingleres d’aquesta zona. Conjuntament amb el Servei de Protecció de la Fauna de la Generalitat s’ha restringit parcialment i de forma temporal la zona d’escalada. Aquesta decisió s’ha hagut de prendre amb urgència per la possible presència d’una espècie catalogada com a amenaçada. Com a resultat d’aquestes mesures preventives, l’activitat d’escalada quedarà restringida per aquesta zona als sectors de Penya Ginesta a la Fayette, fins el 30 de juny de 2011. Des de la direcció del parc s’agraeix la col·laboració d’excursionistes i escaladors per portar a la pràctica aquesta mesura. Per a més informació podeu descarregar el següent full.

Boveres de Torrelletes

Davant el projecte de creació del nou Pla Especial del Parc del Foix, la FEEC està realitzant les gestions oportunes per poder fer alegacions que permetin la pràctica de l’escalada a tot el parc. El nou pla no permet l’escalada a la zona de Boveres. La FEEC, mitjançant les seves pròpies fonts del DMAH i els tècnics que l’assessoren no veuen motiu de prohibició de l’escalada en aquest sector, que va ser desequipat pels agents rurals el 2003. Per a tant la posició de la FEEC és treballar per restablir l’escalada en aquest sector.

Pel periode d’alegacions, encara no hi ha cap data fixada, doncs ha de passar per l’aprovació dels dos ajuntaments interessats. Un cop s’hagi fet aquesta aprovació s’obrirà el període d’exposició pública durant el qual la FEEC farà les alegacions que es considerin oportunes.

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
Amb l’objectiu de fer compatible l’escalada amb la nidificació dels ocells (bàsicament rapinyaires) que necessiten les parets per nidificar o reposar i també amb la vegetació de les cingleres, el parc amb l’entesa i col·laboració de les entitats vinculades a l’escalada i esports relacionats va adoptar els acords necessaris per poder garantir l’escalada així com la presència i reproducció de rapinyaires i vegetació rupícola.
 
Es concreta en tres zonificacions. En una s’hi pot escalar tot l’any, en la segona cal respectar l’època de cria dels rapinyaires (restricció temporal de l’1 de gener al 31 de juliol), i en la tercera no s’hi pot escalar mai.
 
 
 
Normativa relacionada:

 

  • Directiva 79/409/CEE Annex I
  • Ley 42/2007 Annex IV
  • Reial Decret 439/1990 Annex II
  • Decret Legislatiu 2/2008
  • Decret 148/1992 Annex I

 

Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa

Informació sobre la regulació de l’escalada i altres activitats.

Des del 15 d’agost de 2011 es va donar per finalitzada l’època de restricció de l’escalada en els sectors restringits de l’Alta Garrotxa. El Cos d’Agents Rurals ja ha finalitzat el reequipament dels sectors desequipats. Així doncs, ja es pot tornar a escalar en els següents sectors:

  • El Diable (Sadernes)
  • El Galliner (Sadernes)
  • Atlantis (Sadernes)
  • Bellavista (Sales de Llierca)

Per tal de fer efectiu el final de l’època de restricció, el Cos d’Agents Rurals ja ha reequipat els sectors que es van desequipar després d’haver detectat la pràctica esporàdica de l’escalada durant el període de nidificació. La restricció es porta a terme amb motiu de l’inici del període de nidificació dels rapinyaires per tal de garantir la tranquil·litat d’aquests espècies durant l’època de cria.

D’altra banda, el Castellot va passar a ser un sector lliure a inicis de l’any passat, de manera que s’hi pot escalar tot l’any, a l’igual que a la resta de sectors lliures de l’espai, que es concentren a l’entorn de Sadernes i castell s’Espasa.

Ferrada dels Carcaixells (Baix Empordà)

Segons comunicació rebuda de la Delegació de Girona del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, es notifica que a la Via Ferrada dels Carcaixells s’està a punt de posar-hi restriccions de pas en certs trams del recorregut, alguns d’ells amb caràcter temporal i altres amb caràcter definitiu. El motiu de les restriccions és la preservació de la nidificació de les aus rapinyaires de la zona. A aquest acord es va arribar després d’una reunió mantinguda entre els representants de Medi Ambient, els Ajuntaments implicats i l’equipador de la ferrada.

Gra de Fajol Petit (el Ripollès)

Escalada no és permesa entre desembre i juny als vessants sud i est.

Roques de Tot lo Món – Gorges del Freser (el Ripollès)

Escalada no permesa entre desembre i juny.

Serra de Mont-roig i Serra de Monteró

Acord de regulació de l’escalada

Fulletó informatiu

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

Informació sobre la regulació de l’escalada.

Santa Linya (la Noguera)

A la cova Gran de Santa Linya l’escalada està prohibida durant els períodes d’excavació i treballs arqueològics que s’hi realitzen, normalment, entre els mesos de juny i agost. Ben aviat s’informarà de les dates concretes per a la campanya de 2011.

Roques de Benet i Parc Natural dels Ports

Informació sobre la a regulació d’escalada i altres activitats al Parc Natural dels Ports.
Zona de regulació temporal a la cara NW del Castell
Vies afectades: entre la via de la Iaia i la Buitri, ambdues incloses. Període de regulació: entre l’1 de març i 31 d’agost.
Zona de regulació temporal a la cara SE del Cap de Gos
Vies afectades: entre les vies Lluïsa i Estigma, ambdues incloses. Període de regulació: entre l’1 de març i 31 de maig.

Parc Natural de la Serra del Montsant

Informació sobre la regulació d’escalada al Parc Natural de la Serra del Montsant.

Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet

Normativa de regulació de l’ús públic

Serra de Llaberia i muntanyes de Tivissa-Vandellós

La FEEC participa activament en el procés participatiu de regulació de l’escalada que el Consorci de la Serra de Llaberia està duent a terme. Les diferents sortides de camp i reunions que s’han realitzat fins al moment permeten ser optimistes al respecte. L’escalador local de Tivissa Josep E. Castellnou, és el representant de la FEEC amb gran coneixencça de la zona. Tot i així s’ha de seguir alerta, car els propòsits d’algunes institucions participants en la regulació són els de prohibir i no els de regular.

Enllaços d’interès

Xarxa Natura 2000 Web
Parcs de Catalunya Web
Espais protegits de Catalunya Web
Parcs Nacionals de l'Estat espanyol Web
Batudes de senglar al Parc del Garraf Web
Batudes de senglar i regulacions al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac Web
Batudes de porc senglar Web
Batudes de senglar al Parc d'Olèrdola Web
Batudes a la muntanya de Montserrat 2013-2014 Web