Batudes a la muntanya

Aquest espai recull la informació sobre les batudes perquè els usuaris excursionistes dels espais naturals les puguin evitar en la mesura que sigui possible. Malauradament, sovint aquestes informacions són força imprecises o es publiquen amb poc temps. Tot i això, sempre, abans de sortir a la muntanya cal informar-se de la possibilitat de batudes en les zones que es volen visitar.

Recomanacions generals per en períodes de caça i zones de batudes:

  • Mantenir-se allunyats tant com es pugui de les zones de batudes.
  • Utilitzar la pista ampla, evitant-ne els corriols i, sobretot, el camp a través.
  • Portar roba vistosa perquè pugui’ns veure amb facilitat.
  • respectar els senyals d’avís de batuda i procurar no passar mai pel camí senyalitzat.
  • Si us trobeu amb caçadors, preguntar quin tipus de caça estan fent i quines són les zones segures.