ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA UIMLA

Al mes de juliol, la FEEC, en representació dels diferents instituts públics que imparteixen les formacions de tècnics d’esport en muntanya i escalada, i l’Associació Espanyola de Guies de Muntanya (AEGM) van signar un acord de col·laboració per, entre d’altres coses, aquesta assessorar en l’estandardització de la formació de tècnics de muntanya mitjana en les competències UIMLA (Union of Mountain Leader Association).

En aquest acord, s’incloïa realitzar una activitat complementaria per a que les persones titulades com a tècnics en muntanya mitjana als instituts Abat Oliba, Alt Berguedà i CAR durant els cursos 2014-2015 i 2015-2016 (període sense conveni) que compleixin els requisits, puguin obtenir l’acreditació UIMLA.

Segons la seva normativa, l’acreditació internacional s’aconsegueix mitjançant l’associació nacional corresponent, en el cas d’Espanya, a través de l’AEGM, de la que s’ha de ser membre i qui farà els tràmits corresponents.

Aquesta activitat servirà per què es representants de la UIMLA avaluïn que els participants tenen les competències que l’organització internacional requereix. Serà els dies 6, 7 i 8 o 17, 18 i 19 de març, segons on s’hagi inscrit més gent, i només es farien les dues convocatòries en cas de ser més de 20 persones. Aquesta serà gratuïta, però caldrà inscripció prèvia, el participant haurà de cobrir els seus desplaçaments, dietes i pernoctació en el refugi.

Detall de la convocatòria:

Requisits:

 • Haver obtingut el títol de tècnic en muntanya mitjana durant els cursos 2014-2015 o 2015-2016, en un d’aquests tres instituts:
  • Institut Abat Oliba
  • Institut l’Alt Berguedà
  • Institut del CAR
 • Estar associat a l’AEGM.

Lloc: a determinar (Pirineu català)

Data:

 • 6, 7 i 8 de març
 • 17, 18 i 19 de març

Indicar amb un 1 i un 2 segons la preferència de dates (1 la primera opció i 2 la segona). Es realitzarà en una de les dates, només es realitzaran les dues en cas d’haver més de 20 persones inscrites.

Preu: l’activitat és gratuïta, el participant haurà de cobrir els seus desplaçaments, pernocta i manutenció.

Documentació a presentar:

 • Sol·licitud d’inscripció
 • Currículum esportiu. Indicar les activitats que s’han realitzat prioritàriament de mitja muntanya (sortides d’excursionisme, travesses a peu i amb raquetes, etc). Indicar també si es practica altres disciplines de muntanya i les activitats més rellevants (escalada, alpinisme, esquí de muntanya, barrancs).
 • Currículum professional: Indicar les activitats professionals on s’ha participat, relacionades amb les competències UIMLA, abans i després d’obtenir la titulació de tècnic en muntanya mitjana, ja sigui per compte propi o d’altri.
 • Còpia del DNI.
 • Còpia del títol de tècnic en muntanya mitjana o del resguard.
 • Còpia del carnet AEGM.
 • S’ha de tenir llicència federativa o assegurança professional.

 Termini: Fins el dia 20 de febrer. Presentar tota la documentació per correu electrònic a area.formacio@feec.cat 

Passat aquest dia, es comunicarà el lloc de la sortida i tota la informació necessària per què els participants preparin la sortida.