Monitor/a d’Excursionisme d’Entitat

La figura del Monitor/a és la que dóna suport en la dinamització de les activitats que organitzen les entitats excursionistes i a la vegada promou les diverses activitats de muntanya en el si de les mateixes entitats. A més, és el primer pas per ser formador benèvol a les entitats mitjançant la titulació d’Instructor de l’especialitat.

Aquest curs va dirigit a totes les persones que vulguin realitzar aquestes tasques dintre les entitats i clubs excursionistes adherits a la FEEC i que ja hagin superat les proves d’accés al curs. L’objectiu del curs és donar coneixements tècnics i de seguretat per poder fer aquest suport en les activitats i a la vegada treballar eines de comunicació i per la dinamització de grups.

Competències:

 • Dinamitzar les entitats i els clubs excursionistes.
 • Promoure les activitats de muntanya a les entitats excursionistes, donant suport tècnic i de seguretat (excursionisme, senderisme, campaments i marxes).
 • Coordinar les activitats formatives a la Vegueria

Requisits d’accés:

 • Ser major d’edat
 • Tenir la llicència federativa vigent durant l’any en curs.
 • Haver superat les proves d’accés al curs.

Durada del curs: El curs té una càrrega lectiva de 90 hores teòrico – pràctiques. Un cop finalitzat i superat el curs cal fer 90 hores de pràctiques (75 hores en activitats de l’entitat i 15 hores en activitats de la FEEC).

Continguts:

 • Coneixement del medi
 • Material i equip per l’excursionisme
 • Tècniques de progressió.
 • Orientació
  • Nocions bàsiques d’orientació
  • Els mapes topogràfics
  • La brúixola
  • Aparells d’orientació
  • Orientació amb mapa i brúixola
  • Tècniques i tàctiques d’orientació
  • Confeccionar un itinerari
  • Orientació amb mitjans naturals
 • Meteorologia
 • Seguretat en l’excursionisme
 • Suport en la planificació, desenvolupament i valoració de les activitats d’entitat.
 • Condicionament físic
 • Psicologia i eines de comunicació
 • Dinamització de grups
 • Dinamització del jovent
 • Primers auxilis
 • Educació alimentaria
 • Legislació
 • Senders

La resta d’informació com el calendari, lloc, preu, etc. S’especificarà en cada convocatòria de curs.