Formació contínua

Un dels objectius de l’Àrea de Formació i de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya (ECAM) és oferir una formació contínua tan als federats com als seus titulats federatius. Per tal d’aconseguir-ho s’organitzen cursos, seminaris o jornades formatives de diverses temàtiques relacionades amb el món de la muntanya. Aquestes activitats formatives pretenen ampliar els coneixements de totes aquelles persones que realitzen activitats a la muntanya i afavorir el bon desenvolupament d’aquestes.

Algunes temàtiques sobre les quals es fa formació contínua són:

  • ARVA
  • Nivologia
  • Orientació
  • GPS i noves tecnologies
  • ASI II
  • DEA
  • Psicopedagogia
  • Metodologia d’avaluació
  • Reciclatges tècnics

Aquesta formació la imparteixen Instructors de l’ECAM i/o altres persones expertes en la temàtica en qüestió. L’Escola Catalana de l’Esport (ECE) dóna recolzament a la formació contínua que organitza la FEEC.