FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Fem muntanya

/

Natura

Sol·licitud segell petjada verda

Escull quina modalitat de segell Petjada Verda vols sol·licitar

Nom de l'esdeveniment
Tipus d'esdeveniment
Data de l'esdeveniment

La data mínima ha de ser [2024-01-03] o posteriors.

Localització
Entitat organitzadora principal
Correu electrònic
Nom de la persona de contacte
Dades de participació
Espais naturals per on passa l'activitat

Visor dels espais naturals

Seguretat, protecció civil i Gestió d'emergències
Estan informats els municipis per on passa l'activitat?
S'ha procurat informar la propietat dels terrenys forestals on passa l'activitat?
Estan informats els gestors dels espais naturals protegits o agents rurals per on passa l'activitat?
Estan informats els municipis, propietat de terrenys forestals i/o espais naturals per on passa l'activitat?
Medi Natural
En el cas que l'esdeveniment transcorri per un espai natural protegit, l'organització ha tingut en compte les recomanacions realitzades pels responsables de gestió de l'espai natural pel que fa al disseny del recorregut?
A la web de l’organització hi ha informació ambiental o que l’esdeveniment transita per un espai natural protegit?
Els punts d’avituallament se situen en llocs accessibles?
En el disseny del recorregut, l'organització ha prioritzat l'ús de senders senyalitzats? (es recomana un mínim del 80%)
El recorregut evita els llocs de més fragilitat i vulnerabilitat ambiental (Pendents elevats, substrat fràgil, flora i fauna catalogada, hàbitats en perill, etc.)?
En el disseny del recorregut, l'organització ha evitat al màxim el pas per zones humides o propenses a l'acumulació d'aigua (rius, torrents…)?
L’esdeveniment és diürn? (excepte modalitat ULTRA si compta amb l’autorització per part de l’administració).
El sistema de marcatge previst per la senyalització de l'itinerari prioritza l'ús de material reutilitzable?
Els punts de sortida i arribada es troben ubicats dins de poblacions o nuclis habitats o habilitats?
L’organització ha fet difusió dels aspectes mediambientals més rellevants de l’esdeveniment i dels entrenaments als participants?
L’organització fomenta l’ús de transport públic o col·lectiu per arribar al lloc de l’esdeveniment?
L’organització promou alguna recollida de residus abans de l’esdeveniment?
L’organització ha fixat màxim de participants segons les recomanacions de l’administració?
Es talla o es desbrossa la vegetació per condicionar el camí o senders, més enllà dels autoritzats per l’administració?
L’organització ha fet difusió dels aspectes mediambientals més rellevants de l’esdeveniment als acompanyants?
L'organització té en compte la sostenibilitat en la promoció de l’activitat (es prioritza la via digital com a medi publicitària, en cas de fer impressions es fan en paper reciclat, etc.)?
L'organització promou que cada persona porti els seus propis envasos?
Desenvolupament
L’organització ha incorporat la figura de l’àrbitre ambiental, amb formació específica per executar aquesta tasca?
L’organització preveu marcar els embolcalls amb el número de dorsal del/de la participant abans de la sortida? (per prendre les mesures de sanció pertinents en cas de recollir-los fora dels espais reservats).
L’organització fixa i delimita clarament punts d’observació/assistència dels acompanyants amb la logística pertinent? (aparcaments de vehicles, llocs no accessibles, espais reservats a equips d’emergència, etc.).
L’organització proporciona en la reunió prèvia (brífing) indicacions de caràcter ambiental?
L’organització prioritza que el menjar dels avituallaments siguin productes frescos i a granel, sense embolicar amb plàstic ni alumini?
L’organització preveu sistemes de control ambiental que vetllin pel compliment de les normes o reglament ambiental del corredor? (respectar el traçat i valors associats, abandonament de residus, comportament incívics, etc.)
L’organització preveu mesures de sanció, penalització o acció disciplinària en el cas d’incompliment del reglament ambiental del corredor i/o els valors de responsabilitat dels participants?
L'organització ha procurat la disminució del consum de carn, oferint proteïnes alternatives vegetarianes i veganes (minimitzant els embolcalls de plàstic)?
L'organització promou la reducció o minimització de residus? (implantació del got del corredor, avituallaments amb menjar i beguda a granel sense embolcalls, etc.)
L'organització ha avaluat la quantitat de consum/compra de menjar per tal de reduir el malbaratament alimentari?
L’organització disposa de voluntaris que s’assegurin que se separi els residus correctament?
L’organització evita l’ús de megafonia fora dels punts de sortida i arribada?
L’organització promou no fer soroll excessiu als avituallaments?
La sortida es fa de manera esglaonada?
L'organització promou la reducció o minimització de residus? (implantació del got del corredor, avituallaments amb menjar i beguda a granel sense embolcalls, etc.).
L'organització ha previst l'ajustament o adequació del nombre/tipus de contenidors de residus segons el volum de participants de l’esdeveniment?
L’organització disposa de voluntaris que s’assegurin que se separi els residus correctament?
L’organització desenvolupa activitats de difusió i sensibilització ambiental pel públic espectador?
L’organització EVITA l’ús de drons o aparells similars per al seguiment de l’esdeveniment als espais indicats?
L’organització evita l’ús d’helicòpters per al seguiment de l’esdeveniment, retransmissió pels mitjans de comunicació inclòs?
L’organització evita l’ús de megafonia fora dels punts de sortida i arribada?
L’organització promou no fer soroll excessiu als avituallaments?
Es preveu la recollida selectiva de residus?
L’organització preveu la retirada de la senyalització en un termini inferior a 24 hores?
L’organització preveu la retirada de residus generats i contenidors en un termini inferior a 24 hores?
L’organització es compromet a fer una reflexió per escrit d’incidències de caràcter ambientals i a fer propostes de millora per edicions futures?
Valors del territori i l'economia local
A la pàgina web de l'esdeveniment, l'organització ha facilitat informació sobre les possibilitats d'allotjament i restauració a la zona?
Es fan servir xips de cronometratge d’un sol ús?
L'organització prioritza el consum de productes locals o de proximitat en els diferents punts d'avituallament?
A l'hora de decidir el format dels premis i/o reconeixements als participants, l'organització ha prioritzat productes locals i/o especialment representatius de la zona?
Els obsequis o premis es donen en bossa de plàstic?
Hi ha algun obsequi que fomenti la reducció de residus o amb material reciclat, ecològic o sostenible?
S'atorga una bossa amb propaganda a través de fullets, mostres de productes alimentaris o altres que deriven en un excés de residus innecessari?
L’organització posa a disposició i promou el coneixement dels valors i la responsabilitat dels participants envers el territori?
Durant les diferents fases de l'esdeveniment, l'organització ha procurat donar el màxim de visibilitat als valors culturals, naturals i paisatgístics de l'entorn de la prova?
L'organització fa una aportació voluntària per a la gestió i conservació dels valors naturals i ambientals de l'àrea on transita l’esdeveniment?
L'organització ha promogut i afavorit la col·laboració entre diferents agents locals i el desenvolupament d'activitats complementàries a la prova que potencien la promoció de l'economia local (mercat, activitats complementàries, ofertes especials, etc.)?
L’organització fomenta el reciclatge o reparació de material esportiu?
L'organització ha vetllat per la participació social de les comunitats locals en determinades tasques de la prova, com ara la planificació del recorregut o el suport als punts d'avituallament?
L'organització ha procurat la inclusió de més d'un municipi en el desenvolupament de l'esdeveniment? (fins i tot plantejant-se la rotació del lloc de l'esdeveniment per afavorir el coneixement de la zona en un sentit més ampli).
Desenvolupa
Desenvolupa les preguntes que creguis oportunes i/o aporta la informació que consideris rellevant sobre l'activitat relacionada amb el qüestionari.
Suggeriments i aportacions pel qüestionari.
Entitat ambiental on es fa el donatiu.

El vostre esdeveniment ha estat rebut correctament.

Torna a l'inici de l'Àrea privada Afegeix un altre esdeveniment