Divisions territorials

La FEEC s’organitza en regions i vegueries que agrupen totes les comarques de Catalunya. Segons el que disposa l’art. 32 dels Estatuts de la FEEC, les regions actuals i la seva composició són les següents:

REGIÓCOMARQUES
IBaix Llobregat
Barcelonès
Maresme
Vallès Oriental i Vallès Occidental
IIAlt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l'Estany i Selva
IIIAlt Penedès, Baix Penedès i Garraf
IVAlt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Tarragonès
VBaix Ebre, Montsià i Terra Alta
VICerdanya, Osona i Ripollès
VIIAnoia, Bages, Berguedà, Solsonès i Moianès
VIIIGarrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segarra, Segrià i Urgell
IXAlt Urgell, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Vall d'Aran

Les comarques del Barcelonès, Maresme, Vallès Oriental i Occidental, i Baix Llobregat, pel fet d’haver efectuat els tràmits necessaris i d’haver-se reconegut oportunament els seus drets, actualment ja estan organitzades com a regions.

Aquestes divisions territorials no tenen personalitat jurídica pròpia, i el seu òrgan de decisió és l’Assemblea Territorial.

L’Assemblea Territorial estarà constituïda pel Representant Territorial, i pels presidents o representants de les entitats afiliades a la FEEC d’aquella divisió territorial.

El Representant Territorial ostenta la representació de la seva divisió en el si de la FEEC (a través del Consell General). També representa la divisió territorial en els actes i activitats de la pròpia divisió, i a la vegada és el portaveu del Consell a les assemblees que a la seva divisió territorial es convoquin, d’aquesta manera aportarà informació, opinions, suggeriments, etc. a ambdós òrgans.