Projecció audiovisual al Centre Excursionista de Castellar

Data de l'esdeveniment:
19/05/2017
Data de fi:
19/05/2017
Població:
Castellar del Vallès (08211)
Comarca:
Vallès Occidental
En la categoria:
Activitats culturals
Organitza:
CENTRE EXCTA. DE CASTELLAR

El divendres 19 de maig a les 21:00 h farem una projecció audiovisual al local del Centre Excursionista de Castellar del Vallès.

Títol: Els camins ramaders com a elements patrimonials. El Camí de Cerdanya (Vallès Occidental – Cerdanya)
Autors: Albert Roig Deulofeu i Tomàs Mas Pascual
Durada: 50 minuts

Des de temps antics l’economia ramadera entre la gent de la muntanya i del pla, va propiciar la transhumància, l’èxode dels ramats amunt i avall, any rere any, a la recerca de les pastures d’estiu i d’hivern.  Aquest tragí estacional de bestiar no va ser tan sols una activitat econòmica més, sinó que va ser un important flux de coneixement i difusió sociocultural pel país.

En aquesta ocasió presentem un projecte d’estudi, que ja s’està portant a terme des de fa un temps, on s’intenta analitzar, amb tota la cura possible, l’abast i la singularitat de la ramaderia transhumant i que nosaltres hem pres com àmbit d’estudi, el Camí de Cerdanya, però que es pot aplicar a qualsevol altra de les moltes carrerades que van travessar el país.

Amb aquest treball volem fer unes propostes de metodologia de recerca i estudi sobre les singularitats d’aquests vials, des de la fixació del seu traçat original, les característiques constructives dels camins, l’assentament urbà de les viles properes, l’arquitectura dels masos ramaders, les activitats socioeconòmiques de les fires ramaderes, el tractament del medi natural i molts altres temes prou importants com per què es pugui proposar, amb un cert coneixement, a les nostres administracions, que els camins ramaders de Catalunya siguin declarats Bé Cultural d’Interès Nacional (BECIN).

La Fundació del Món Rural va manifestar l’any 2012, en la introducció del seu projecte “Camins ramaders i transhumància a Catalunya”,  les singularitats d’aquestes vies pecuàries dient : “Els camins ramaders constitueixen un patrimoni econòmic, cultural, històric, arquitectònic, paisatgístic i ecològic que és imprescindible preservar”.

És amb aquest propòsit que volem donar a conèixer la nostra activitat i el seu objectiu, per poder-la considerar obertament amb tots vostès.