Atenció al lector

Incidències amb la revista Vèrtex

Per agilitzar la resolució d’incidències i disminuir les despeses s’estableix la següent normativa per a les subscripcions del federats:

1. Els federats queden subscrits a la revista a partir de la data de tramitació de la llicència.

2. Les persones que es federin després de la distribució d’un número de Vèrtex, podran demanar directament a la FEEC (lectors.vertex@feec.cat) o mitjançant la seva entitat, els números publicats anteriorment durant l’any en curs. La FEEC atendrà les peticions i lliurarà les revistes reclamades a l’entitat a la qual pertanyi el federat corresponent, fins a l’esgotament de l’estoc.

3. Els canvis d’adreça s’han de notificar a les pròpies entitats, que farà les modificacions i actualitzacions corresponents al sistema de gestió de llicències, o bé directament a la secretaria de la FEEC.

4. Les reclamacions per pèrdues, devolucions, canvis d’adreça, robatoris, etc. de les revistes de l’any en curs, seran ateses directament per la FEEC o bé per la seva entitat. La FEEC atendrà les reclamacions fins a l’esgotament de l’estoc i lliurarà les revistes reclamades a l’entitat a la qual pertanyi el federat corresponent.