Pla de lluita contra el dopatge

Pla de Lluita Contra el Dopatge

El dopatge, entès com “la promoció, incitació, consum o utilització de les substàncies i grups farmacològics prohibits i dels mètodes no reglamentaris destinats a augmentar les capacitats físiques dels esportistes o a modificar els resultats de les competicions en les que participen” (CSD, 1990) atenta directament contra els valors de l’esport que la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) vol promoure i mantenir en les seves activitats esportives: l’ètica, el joc net, l’honestedat en els mitjans per aconseguir una fita esportiva, l’esforç, la dedicació i el compromís, el respecte a les normes i als demés.

Per aquest motiu, i per a vetllar per la salut dels esportistes a Catalunya, la FEEC posa en marxa el Pla de Lluita Contra el Dopatge amb el suport de la Comissió Antidopatge de Catalunya i de la Secretaria General de l’Esport. El Pla es basa en la divulgació d’informació sobre les substàncies dopants i en el control de substàncies en determinades proves dels calendaris oficials de la FEEC. Els controls seguiran els protocols internacionals marcats per l’Agència Mundial Antidopatge (WADA).

Documentació i enllaços