FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Formació

Curs d’escalada Nivell 2 (Centre Excta. Tarragona)

Nivell Nivell 2
Ratio 1:6 i 1:3

2 de novembre 2022 / 13 de novembre 2022

Centre Excta. Tarragona

C/ Sant Antoni M. Claret, 11, bxos. interior 43002 Tarragona

Preu Mirar inscripcions

CONTINGUTS
 • Material i equip.
 • Tècniques de seguretat.
 • Tècniques de progressió.
 • Coneixement del medi, graduació de les dificultats i coneixement de ressenyes d’escalada.
NIVELL TÈCNIC NECESSARI

Haver realitzat un curs de nivell I o tenir experiència d’escalada esportiva.

MATERIAL QUE CAL PORTAR
 • Peus de gat, talabard, casc, assegurador/rapelador tipus placa de fre.
 • 2 mosquetó de seguretat HMS.
 • 3 mosquetons normals amb tanca.
 • 1 cordino de keblar 120 cm.
 • 3m cordino 6 mm Ø; 2 m corda 8 mm Ø, 1 Maillón de 6 mm Ø.
 • 6 Cintes exprés.

-Alguns d’aquests materials és poden demanar a l’entitat.

NORMES DEL CURS
 • Places: mínim 6 alumnes i màxim 12 alumnes. Els inscrits han de ser múltiples de 6, si s’ha arriba a 6 alumnes, s’han d’apuntar en llista d’espera fins arribar a 12 alumnes.
 • Caldrà tenir la llicència federativa anual de la FEEC any 2022, o es tramitarà una llicència temporal pels dies del curs (5 € per dia aprox.).
 • La direcció del curs, tindrà la possibilitat de modificar el programa previst, en el cas que les condicions climatològiques ho aconsellin.
 • La direcció del curs i el seu equip es reserven el dret d’excloure del curs, qualsevol alumne que demostri desinterès, manca de capacitat, o incompliment de les normes.
 • Els viatges i àpats aniran per compte de l’alumne.

La pràctica dels esports de muntanya i entre ells l’escalada en roca, comporten l´assumpció del risc a patir accidents, en tant que són activitats que comporten situacions de perill. Les pràctiques que es realitzen dins d´aquest curset no estan exemptes d´aquest risc. El participant, amb la seva inscripció, assumeix aquesta realitat.

PROGRAMA DEL CURS – Nivell 2
NOVEMBRE
 • 2  Presentació i sessió teòrica presencial a l’entitat a les 19 h a 21 h.
 • 5 i 6 Sortides pràctiques. Lloc a determinar..
 • 12 i 13  Sortida pràctica. Lloc a determinar.
DIRECCIÓ DEL CURS: Jordi Solans

Tots els instructors tenen la titulació de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya – ECAM.

Programa “Dona i esport”: es retornarà el 20% de la inscripció a aquelles dones amb la llicència federativa anual de la FEEC i que omplin correctament la documentació.

 

Objectius

Conèixer i habituar-se a les tècniques de progressió i seguretat per poder escalar com primer de corda itineraris equipats de més d’un llarg, tant en lliure com en artificial bàsic. Per poder fer aquest curs s'ha d'haver realitzat un curs de nivell I d'escalada o tenir experiència en escalada esportiva.