Material necessari

Roba interior: De material sintètic tipus Lycra, que ens aporti escalfor i no absorbeixi aigua, per aquesta raó el coto el descartarem.

Neoprè: Material derivat  del cautxú. La seva utilització es indispensable en barrancs amb curs d’aigua.  No són iguals que els de submarinisme, però són porosos,  per tant, ens mullarem. N’hi ha de molts tipus i gruixos, però per pràctic buscaríem un model de dues peces compost de peto i  jaqueta amb cremallera i caputxa amb un gruix de entre 3 i 5 mm.

El neoprè compleix tres funcions:

– Conservar la temperatura corporal

– Protegir-nos d’esgarrinxades i de petits cops

– Donar-nos  flotabilitat. 

Escarpins: Aquets mitjons de neoprè son totalment necessaris, els peus son els que estan més estona amb contacte amb l’aigua, oscil·len entre els dos i cinc mm. de gruix. 

Guants: Molt útils en barrancs d’aigües molt fredes, també per protegir-nos de petites ferides o cremades amb la corda.      

Calçat: Els millors son els específics de barrancs, però es pot fer servir calçat de trekking lleuger, amb una bona sola antilliscant i que evacuïn bé l’aigua.

Casc: Haurà de ser homologat per la UIAA/CE, per assegurar-nos una bona qualitat i resistència. Ens procurarà la doble funció de protegir-nos de caigudes accidentals, així com de l’impacte de caiguda de pedres.

Arnés:N’hi ha de molts tipus i marques, però el que ens interessa és l’adapta’t a la nostra disciplina. Hauria de tenir un punt d’ancoratge alt, fet amb cintes sense acotxar per evitar l’absorció de l’aigua, amb anelles porta material  i amb  protecció de PVC als camals.

Bagues d’ancoratge: És l’element que ens permetrà assegurar-nos a les instal·lacions abans d’ emprendre un ràpel, les farem servir també en altres maniobres com per exemple  passamans, ràpels guiats… Confeccionats amb cinta amb costures dinàmiques, o fets per nosaltres amb una corda dinàmica de 2,5 m de llargada amb un diàmetre entre 9 i 10,5 mm, als extrems lligarem amb nusos dos mosquetons asimètrics preferentment amb rosca.

Davallador: N’hi ha de molts tipus, però amb un vuit clàssic en tindrem prou.

Mosquetons de seguretat: Farem servir sempre mosquetons homologats amb una alta resistència a la càrrega. Un dels mosquetons hauria de ser de gran obertura amb forma de pera i amb rosca de seguretat (els HMS compleixen aquests requisits).

Motxilla o Saca: La farem servir per transportar tot el nostre material. Si voleu que duri, el PVC és el millor material ja que aguanta molt l’abrasió de la roca. També és important que estigui ben foradada per evacuar l’aigua i l’esquena i els tirants encoixinats per que ens sigui còmoda a l’hora de transportar-la.

Corda: Element indispensable sense el qual no podríem superar els diferents obstacles. Fabricades en Poliamida, les podem trobar dinàmiques o semi estàtiques, aquestes últimes son les que farem servir, entre 9 i 10 mm. es el diàmetre més emprat.

Bidó estanc: A dins ficarem tot allò que no volem que es mulli, farmaciola, lot, menjar… Es un recipient de plàstic, normalment de uns 6 litres de capacitat amb una junta de goma a la tapa que fa que quan el tanques l’ interior quedi hermètic. També dona flotabilitat a la saca.

Bloquejadors: Com el Shunt, Croll o Puny. Ens permetran remuntar una corda o recuperar-la en llocs on el fregament és molt elevat, auto assegurar-nos durant el descens o tensar una tirolina….

Material d’instal·lació: Els barrancs són un medi canviant i molt erosiu, i una crescuda o caiguda de pedres poden malmetre ancoratges, que caldrà refer. És necessari portar material per “espitar” ( martell, burilador, clau,… ), així com spits, maillons, anells de cinta i cordinos per als ancoratges naturals.

Navalla: Per poder tallar la corda si es fa malbé o per que sens ha quedat enganxada… o els cordinos si hem de refer una instal·lació.

Xiulet: A vegades la comunicació verbal es molt difícil o impossible, degut a la alçada, el soroll de l’aigua….Llavors farem servir el xiulet. Per poder-lo fer possible hauríem de tenir un codi ja establert entre els diferents integrants del grup com per exemple:

 

 

Stop                                              Lliure

 

 

 

Donar corda                                    Recollir corda         

   Altre material interesant: Menjar i aigua, davallador de recanvi, lot amb les piles en bon estat, mosquetons i politja, ulleres de natació o submarinisme, telèfon mòbil, farmaciola de primers auxilis, i ressenya plastificada.

Roba d’aproximació i retorn: Uns pantalon curts i una samarreta tècnica que tinguin poc volum per que les puguem ficar al bidó estanc.