Comissió d’equipaments

La Comissió d’Equipaments d’Escalada de la FEEC té com a objectiu el manteniment i conservació de les zones naturals d’escalada. Si aquesta tasca té una vessant eminentment tècnica, com són els treballs de renovació d’antigues instal·lacions, no s’ha de deixar de banda l’estudi de com afectaran al nostre esport totes les regulacions a que són subjectes les activitats al medi natural. Altres objectius de la comissió són:

  • Assessorament als esportistes, entitats o Administració.
  • Difusió de l’escalada pel seu valor esportiu, turístic, educatiu…
  • Regulació d’adjudicacions de projectes subvencionats.
  • Col·laboració amb altres comissions d’escalada autonòmiques o estrangeres.

Reglament de la Comissió d’Equipaments d’Escalada

Convocatòria i bases per a la concessió de subvencions per a la conservació i renovació de vies d’escalada

La Comissió d’Equipaments d’Escalada de la FEEC té encomanada l’adjudicació de subvencions per a la renovació d’instal·lacions antigues de les vies d’escalada o els equipaments per a la docència, que han de ser sol·licitats a la FEEC per mitjà d’una entitat federada, tot presentant un projecte complet de l’equipament. Aquestes subvencions s’adjudicaran seguint els criteris fixats al Reglament de la Comissió.

Les subvencions es materialitzaran en forma de material (ancoratges), suport tècnic (equipadors) i assessorament tècnic (coneixements i formació).

Qui pot sol·licitar aquestes subvencions?

Poden demanar aquestes subvencions les entitats federades o un mínim de tres persones, també federades, que ho sol·licitin per mitjà d’una entitat, i cada un dels reequipaments requerirà omplir un model de sol·licitud.