100 Cims

feec-100-cims-300x200El repte dels “100 Cims” es va iniciar l’1 de juliol de 2006 i l’objectiu que es pretén amb els “100 Cims” és conèixer les diferents contrades del nostre país mitjançant l’excursionisme.

Aquest repte no és únicament per a les persones més ben preparades, sinó que tothom hi té cabuda, ja que en el catàleg hi ha cims de tota mena, des dels de baixa muntanya fins als 3.000 del Pirineu. L’objectiu de l’activitat dels “100 Cims” és conèixer el país, tot fent excursionisme i no és cap competició.

Actualment, el catàleg dels “100 Cims” està format per 308 cims, representatius i característics de la geografia catalana. Dels cims del catàleg, cadascú pot escollir els cent cims que li siguin més atractius i que li permetin superar el repte. El repte consisteix en fer-ne 100 i si es vol seguir afegint cims és perquè el federat té interès en la descoberta i no té un afany col·leccionista. S’escull un cim, es cerca informació, es planteja un itinerari i es fa l’excursió per gaudir-ne, però sense cap neguit per completar una llista.

El llistat de cims és una proposta, per tant no vol dir que els cims que hi figuren són els que creiem des del Comitè que són els únics i els millors. S’han triat aquests cims després d’hores de treball al davant de guies i cartografia, repassant records d’excursió i quan no hi havia informació o no ho teníem clar, s’hi ha anat per tal de fer la comprovació de les característiques del cim.

A més de ser una proposta, el llistat representa el consens de les persones que formem part del Comitè. Som conscients que hi ha cims que no són al llistat i que poden ser importants (per diversos motius) per algú o per alguna entitat, però el Comitè ha valorat altres fets en triar els cims: que siguin panoràmics, amb interès excursionista i amb importància geogràfica.

Considerem que quants més cims hi hagin serà més fàcil assolir el repte i els federats podran tenir més diversitat d’objectius. Com qualsevol actuació humana, la llista dels “100 Cims” no és perfecta, però és una eina per conèixer el territori i les nostres muntanyes, i una proposta per a tots els federats. Sis anys d’activitat i gairebé 1.500 participants ens fan pensar que l’activitat ha estat ben acollida.

Noves propostes per l’any 2015

El Comitè dels “100 Cims” vol fer més participatiu el repte i per a l’any 2015 us volem fer conèixer unes noves propostes.

La primera és la possibilitat que els federats puguin proposar cims que no siguin al llistat. El llistat, vigent des de l’1 de gener de 2013 amb els 308 cims actuals, és el resultat d’intentar cobrir tot el territori de Catalunya perquè totes les comarques hi estiguin representades i que les comarques que tenen més zona de muntanya tinguin més cims al llistat. També s’ha procurat que els cims siguin panoràmics i que permetin tenir una visió de l’entorn geogràfic. No obstant això considerem que hi poden haver altres cims que reuneixin les condicions per figurar al llistat.

Tot i que no està previst a curt termini fer modificacions de la llista, sí que seria interessant conèixer l’opinió dels federats que participen en el repte dels “100 Cims”. Per això us animem a que ens feu propostes de cims i que ens justifiqueu els motius pels quals considereu que haurien de figurar al llistat. Els membres del Comitè ens comprometem, si és que no els coneixem, a fer-hi una visita i valorar-los sobre el terreny. Els cims que fossin acceptats passarien a formar part d’un fitxer per a una possible ampliació del llistat. Podeu fer les vostres aportacions a 100cims@feec.cat.

També, per a la tardor del 2015, us volem proposar una activitat que anomenarem “El dia del cim”. L’activitat consisteix en triar un cim que no figuri al llistat però que tingui condicions per a ser-hi i fer-hi una excursió col·lectiva, juntament amb els membres del Comitè. Serà una activitat “autosuficient” en la qual cadascú s’haurà de preocupar del desplaçament i del menjar. Aquesta activitat seria una proposta de trobada més informal i muntanyenca que la Trobada dels “100 Cims” que es fa a la primavera. Aquest cim, com els que sorgeixin de les propostes dels federats comentades abans, passaria també al fitxer de cims.

Com sabeu, cada any es fa un reconeixement als federats que han completat el repte dels “100 Cims”, però les entitats en queden al marge. Atès que hem vist que hi ha entitats que organitzen sortides col·lectives de “100 Cims”, i algunes des de fa anys, volem introduir un reconeixement a les entitats que estan divulgant l’activitat entre els seus socis. Per això, en la Trobada de l’any 2015 es farà un reconeixement a les entitats que a data del 31 de desembre de 2014 van superar les 2.000 ascensions validades pel seus socis.